Najpopularniejszą roślinę okopową Polski – ziemniak, często uważa się za dobrze rosnącą na glebach słabych i mającą małe potrzeby nawozowe. Jednak takie traktowanie uprawianych roślin skutkuje złą jakością bulw, a plony są porównywalne do tych osiąganych przed Drugą Wojną Światową. Co zrobić, żeby uzyskać dobre gatunkowo warzywa?

Ziemniak, nieważne czy uprawiany z przeznaczeniem do konsumpcji, na paszę czy też dla potrzeb przemysłu przetwórczego, ma wbrew pozorom wysokie wymagania pokarmowe i pobiera duże ilości składników mineralnych z gleby. W słabych warunkach uprawy, zwłaszcza tam, gdzie występuje niedobór związków mineralnych w glebie lub złe warunki pogodowe – ziemniak, mimo pobierania znacznych, często wyższych niż w dobrych warunkach uprawy, ilości składników z gleby, wyda plon o znacznie niższej jakości. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie ziemi i regularne nawożenie uprawianych roślin.

Prawidłowe przygotowanie gleby

Ziemniaki dają najlepsze plony na glebach dobrze napowietrzonych i niezbyt ciężkich, przewiewnych. Prawidłowy rozwój części podziemnych i zawiązywanie bulw zależą od dobrego dostępu powietrza, dlatego najlepiej uprawiać ziemniaki w glebach o odpowiedniej strukturze. Ziemniaki źle plonują na ziemiach suchych i bardzo lekkich oraz na zlewnych glebach gliniastych. Najlepsze do ich uprawy są gleby klasy III i IV oraz lepszych klasy V. Podłoże musi być utrzymane w wysokiej kulturze, ponieważ ziemniak reaguje spadkiem plonu w przypadku uproszczeń w agrotechnice. Gleba powinna mieć uregulowany odczyn (pH w 1M KCl powyżej 5,1), jednak nie można uprawiać ziemniaków bezpośrednio po wapnowaniu ziemi. Zawartość próchnicy powinna być jak najwyższa, a zasobność w przyswajalne formy fosforu, potasu i magnezu – co najmniej średnia. Ziemniaka nie należy uprawiać na glebach zaperzonych.

Wymagania pokarmowe ziemniaków

Ziemniaki wymagają dostarczenia 40 kg czystego azotu, 15 kg fosforu i do 65 kg potasu oraz do 20 kg wapnia i 10 kg magnezu na każde 10 ton plonu bulw i odpowiedniej masy części nadziemnej. Ziemniak ma także wysokie wymagania co do cynku i manganu, ale potrzebuje dostarczenia także innych mikroelementów i pierwiastków śladowych.

Nawożenie ziemniaka

Wśród nawozów organicznych najlepszy jest stosowany jesienią obornik w ilości 30-35 ton na hektar. Wiosenna aplikacja obornika nie ma znaczącego wpływu na plonowanie, jedynie w przypadku odmian późnych, na odpowiednio nawadnianych polach można zyskać pozytywny efekt nawożenia.

Zastosowanie zalecanych dawek obornika nie zapewnia jednak wystarczającego zaopatrzenia w związki mineralne, dlatego też konieczne jest nawożenie mineralne, którego wielkość dobiera się w zależności od zastosowanej ilości obornika oraz przewidywanego plonu. Kompleksowe nawozy mineralne (fosforowe i potasowe) pod odmiany wczesne należy stosować jesienią, przed orką zimową, natomiast pod odmiany późne można je aplikować na wiosnę, około 3-4 tygodni przed sadzeniem. Azot w formie nawozów najlepiej zastosować przed sadzeniem, przy czym w przypadku odmian wczesnych, powinny być to formy szybko działające, takie jak saletra amonowa lub saletrzak, aplikowane jednorazowo. Odmiany późne najlepiej nawozić mocznikiem, który jest powoli wykorzystywany przez rośliny, zaś sama dawka nawozu powinna być podzielona na dwie części: pierwsza przed sadzeniem, druga w okresie od wschodów do kwitnienia.

W przypadku upraw, w których nie stosuje się obornika oraz w razie wystąpienia czasowych niedoborów składników mineralnych w glebie, warto wdrożyć dolistne dokarmianie roślin makro i mikroelementami. Zabiegi te są najskuteczniejsze na dobrze utrzymanych, zdrowych plantacjach. Można je wykonywać od fazy krzewienia się roślin, aż do momentu wytworzenia przez nie jagód. Do nawożenia najefektywniejsze są formy chelatowe mikroelementów, np. nawozy dolistne firmy arkop.pl, która oferuje szeroką gamę produktów, zarówno kompleksowych, jak i zawierających pojedyncze składniki. Nawożenie dolistne najlepiej wykonywać wczesnym rankiem lub wieczorem, na wilgotne liście. Wtedy pobieranie tych związków jest najszybsze, a tym samym, najefektywniejsze.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here