Radca prawny

Radca prawny ma szereg obowiązków do wykonania. Czym dokładnie się zajmuje? Jak otrzymać tytuł radcy prawnego?

Samorząd zawodowy

Każdy radca prawny jest członkiem samorządu zawodowego – przynależność jest obowiązkowa. Zadaniem samorządu jest zapewnianie warunków do pracy radcom prawnym, które są określone w ustawie. Ponadto, samorząd chroni interesy zawodowe i reprezentuje aplikantów i radców prawnych. Samorząd odpowiada także za stosowanie i kształtowanie prawa, przygotowywanie aplikanta do zawodu poprzez doskonalenie zawodowe i nadzorowanie wykonywania zawodu.

Obowiązki radcy prawnego

Do obowiązków radcy prawnego można zaliczyć;

– wydawanie opinii prawnych,
– reprezentowanie klienta w urzędach państwowych i sądowych,
– samodzielne prowadzenie spraw pozasądowych i sądowych,
– dbanie o kompletność i koordynowanie obiegu dokumentacji,
– obsługa wierzytelności na etapie postępowań egzekucyjnych i sądowych,
– sporządzenie projektów umów, pism procesowych i wszelkich innych dokumentów związanych z działalnością kancelarii.
Klientami radców prawnych są przedsiębiorstwa działające w różnych branżach i sektorach gospodarczych, a także osoby prywatne.

Jak zdobyć zawód radcy prawnego?

Pierwszym krokiem w zdobyciu tego zawodu jest ukończenie studiów prawniczych. Kandydaci ponadto muszą korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Absolwenci studiów musza następnie odbyć aplikację radcowską (trwającą 3 lata). Aplikację poprzedza egzamin w formie testu – trzeba zdobyć odpowiednią ilość punktów. W tym okresie przyszły radca prawny zdobywa doświadczenie i wiedzę, pracując w prokuraturze, kancelarii notarialnej i w sądzie. Każdy rok kończy się kolokwium, a całość aplikacji egzaminem radcowskim. Zdanie egzaminu wiąże się z możliwością złożenia wniosku do Biura Okręgowej Izby Radców Prawnych o wpisanie na listę radców. Tym sposobem zdobywa się potrzebne uprawnienia i można przystąpić do wykonywania tego zawodu.

Ścieżka do zdobycia zawodu nie jest łatwa, wiąże się z latami praktyki i edukacji. Jednak osoby zdeterminowane i gotowe na poświęcenia poradzą sobie z każdym krokiem. Radca prawny to potrzebny zawód, dodatkowo dosyć dobrze płatny – coraz więcej osób kształci się w tym kierunku.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Aliant

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here