Renta rodzinna

Renta rodzinna jest świadczeniem ZUS przysługującym członkom rodziny osoby zmarłej po jej śmierci, jeśli ta osoba miała w chwili śmierci prawo do emerytury lub świadczeń emerytalnych. Taką rentę może otrzymać wdowa lub wdowiec po spełnieniu określonych warunków. Jednym z nich jest ukończenie 50 lat lub bycie niezdolną do pracy, drugim wychowywanie przynajmniej jednego z dzieci, wnuków i rodzeństwa osoby zmarłej, uprawnionych do pobierania renty. Jeśli wdowiec lub wdowa nie spełnia ani jednego, ani drugiego warunku, może otrzymać rentę rodzinną na czas dwóch lat, jeśli nie posiada środków do życia.
Drugą grupą uprawnioną do pobierania renty rodzinnej są dzieci osoby zmarłej, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione. Mogą one pobierać rentę rodzinną do ukończenia 16-tego roku życia lub do 25-tego roku życia, o ile się kształcą. W przypadku całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji mają prawo do renty bez względu na wiek. Jak wygląda sytuacja w momencie, w którym chcemy podjąć pracę, otrzymując jednocześnie rentę rodzinną i nie chcąc jej stracić?
Zakład Ubezpieczeń Społecznych co kwartał ustala nowe limity kwoty, jaką można zarobić bez wpływu jej na rentę rodzinną. Ile można dorobić do renty rodzinnej? Limity te bazują na aktualnej średniej krajowej i wynoszą 70 % i 130 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jeśli zarobimy na umowie o pracę sumę powyżej 70 % średniej, renta rodzinna zostanie zmniejszona. W przypadku sytuacji, gdy nasza wypłata przekroczy 130 % średniej krajowej, wypłacanie renty zostanie zawieszone. Informacji na temat aktualnego średniego miesięcznego wynagrodzenia należy szukać na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Przeciętne wynagrodzenie w listopadzie 2018 roku wyniosło 4966,61 zł. 70 % tej kwoty to 3476,62 zł, a 130 % to 6456,59 zł. Warto pamiętać, że kwota przeciętnego wynagrodzenia, a tym samym limity kwotowe zmieniają się co trzy miesiące, a informację o podjęciu pracy należy zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

http://www.inwestycjawkadry.pl/

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułBadanie moczu
Następny artykułSpalanie auta

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here