Czystość rąk w szpitalu

Zachowanie prawidłowej higieny rąk przez personel medyczny jest podstawowym obowiązkiem, który może zmniejszyć ilość zakażeń wewnątrzszpitalnych. Światowa Organizacja Zdrowia przedstawiła wytyczne, dotyczące higieny rąk w placówkach opieki zdrowotnej.

Wskazania do przeprowadzenia higieny rąk

Personel medyczny powinien przeprowadzić proces mycia i dezynfekcji rąk każdorazowo w momencie widocznego zabrudzenia, korzystania z toalety oraz możliwej ekspozycji na drobnoustroje przetrwalnikujące.

Dezynfekcja rąk powinna również nastąpić przed i po każdym kontakcie z pacjentem, przed obsługą urządzeń medycznych, znajdujących się w bliskim otoczeniu pacjenta, przed i po zdjęciu sterylnych lub niesterylnych rękawic, podczas badania pacjenta po przejściu od zakażonych do innych części ciała, jak również po kontakcie z jego płynami ustrojowymi, błonami śluzowymi, opatrunkami czy uszkodzoną skórą.

Technika mycia rąk

Technika mycia rąk zależy od zastosowanego środka czystości. Jeśli myjemy ręce preparatem na bazie alkoholu należy nabrać jego odpowiednią ilość, czyli pełną dłoń, rozprowadzić po całej ich powierzchni a następnie tak długo pocierać jedną dłoń o drugą, aż preparat ulegnie całkowitemu wyschnięciu.

Jeśli natomiast myjemy ręce wodą z mydłem, należy najpierw dokładnie zmoczyć ręce, następnie nałożyć odpowiednią ilość mydła w ten sposób, aby całe ręce zostały nim pokryte. Po dokładnym ich umyciu należy spłukać mydło pod czystą bieżącą wodą (nie gorącą, gdyż może to prowadzić do zapalenia) i osuszyć jednorazowym ręcznikiem. Wodę należy zakręcić również przy pomocy jednorazowego ręcznika uważając, by nie doszło do powtórnego zakażenia.

Dokładne techniki mycia rąk zostały przedstawione na odpowiednich rycinach opracowanych przez Światową Organizację Zdrowia.

Mycie i dezynfekcja rąk – środki czystości

Personel medyczny powinien mieć dostęp do środków stosowanych do mycia i dezynfekcji rąk. Powinny one rzadko powodować podrażnienia i być odporne na ryzyko skażenia.

Bardzo ważny są odpowiednio działające dozowniki środków czystości – powinny one być dostępne we wszystkich miejscach, gdzie sprawowana jest opieka nad chorymi oaz być niezawodne i wydawać odpowiednią ilość środka wystarczającą do mycia i dezynfekcji rąk.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z E-hihiena24.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here