Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny przyznawany jest wyłącznie przedsiębiorcom. W przypadku tego zobowiązania ogromne znaczenie ma określenie celu, na jaki przeznaczone zostaną pieniądze. Środki z kredytu inwestycyjnego muszą bowiem zostać spożytkowane na realizowanie przez firmę przedsięwzięć, mających za cel odtworzenie, unowocześnienie lub powiększenie wartości majątku trwałego, bądź też zakup wartości niematerialnych i prawnych czy udziałów lub długoterminowych papierów wartościowych. Zanim jednak przedsiębiorca otrzyma kredyt inwestycyjny, planowana inwestycja musi zostać poddana analizie ekonomiczno-finansowej, przeprowadzanej przez bank. W wielu przypadkach kredytodawca wymaga od właściciela firmy wkładu własnego, redukującego ryzyko kredytowe. Kwotę kredytu instytucja finansowa może przekazać jednorazowo – w całości lub w transzach. Kredyt inwestycyjny, w zależności od zapisów umowy, przedsiębiorstwo spłaca jednorazowo lub według nieregularnego schematu spłat, ustalonego z bankiem indywidualne.

http://www.projektsukces.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here