Kredyt

Kredyt konsumpcyjny oraz konsumencki to dwa różne zobowiązania, które przez podobną nazwę są bardzo często ze sobą mylone. Obu tych nazw używa się ze sobą zamiennie jednak każda osoba, która chce wziąć kredyt, powinna znać różnice, które wynikają między jednym, a drugim zobowiązaniem. Zobacz, czym różni się kredyt konsumpcyjny od kredytu konsumenckiego i na czym polegają oba te zobowiązania.

Czym jest kredyt konsumencki?

Kredyt konsumencki jest zobowiązaniem, którego nazewnictwo jest formalne i wiążą się z nim przepisy obowiązującego w Polsce. O kredycie mówi Ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku. Zgodnie z nią kredyt konsumencki stanowi bankowe wsparcie finansowe, które nie może przekroczyć kwoty 255 550 złotych lub równowartości tej sumy w innej walucie. Kredyt konsumencki dedykowany jest jedynie osobom fizycznym, a środki pozyskane w taki sposób nie mogą być przeznaczone na inwestycje związane z działalnością gospodarczą.

Podsumowując, kredytem konsumenckim może być zobowiązanie, które zostało zaciągnięte w instytucji bankowej, kredyt odnawialny lub pożyczka zaciągnięta w firmie pozabankowej np. w SKOK-u. Kredyt konsumencki musi zostać zaciągnięty zgodnie z przepisami panującego prawa, dlatego konieczne jest zastosowanie odpowiedniej umowy. Musi być ona sporządzona w formie pisemnej i muszą się znaleźć w niej takie elementy jak: dane kredytobiorcy oraz kredytodawcy, suma kredytu, okres trwania umowy między stronami, zasady spłaty i udzielenia zobowiązania itd. Umowa kredytu konsumenckiego jest bogata w wiele informacji, które ułatwiają współpracę między stronami.

Czym jest kredyt konsumpcyjny?

Kredyt konsumpcyjny to nieformalne nazewnictwo zobowiązań kredytowych oferowanych przez banki, które prowadzą komercyjną działalność na terenie Polski. Takie nazewnictwo nie zostało zawarte w przepisach prawa bankowego. Kredytem konsumpcyjnym określa się zobowiązania finansowe, które mają na celu udzielenie finansowego wsparcia kredytobiorcy. Jeśli chodzi o tego typu zobowiązanie, to nie istnieją żadne limity, jeśli chodzi o kwotę czy cel. Taki kredyt udzielają tylko banki z pominięciem wszelkich firm pożyczkowych i parabanków.

Różnice między kredytem konsumenckim a konsumpcyjnym

Aby móc odróżnić od siebie oba te zobowiązania należy znać podstawowe różnice, które między nimi występują. Po pierwsze kredyt konsumencki został opisany przez ustawę oraz przepisy prawa, z kolei kredyt konsumpcyjny https://habza.com.pl/  nie jest dokładnie opisany w żadnej ustawie i nie istnieją dla niego żadne ograniczenia formalne. Jeśli chodzi o kredyt konsumencki, to mogą zawierać go tylko osoby fizyczne, a cel, na jaki zostaną przeznaczone środki, nie może być związany z działalnością gospodarczą. Kredyt konsumpcyjny nie reguluje kwestii, które dotyczą nabywców takiego zobowiązania, co oznacza, że jest możliwość, aby jego środki przeznaczyć na cele firmowe.

Kolejną dość kluczową różnicą między tymi zobowiązaniami jest ich maksymalna wartość. Tak jak już wspomnieliśmy, kredyt konsumencki może wynieść maksymalnie 250 550 zł lub równowartość tej kwoty w innej walucie. Jeśli chodzi o kredyt konsumpcyjny, to nie ma mowy o maksymalnej sumie, na którą może on opiewać. Maksymalna kwota takiego zobowiązania może być więc większa niż w przypadku kredytu konsumenckiego.

Kredyt konsumenci musi być zazwyczaj spożytkowany na konkretny cel, który opisany jest w umowie kredytowej oraz wniosku. Kredyt konsumpcyjny jest zaś udzielany na dowolny cel, a kredytodawca nie ingeruje w to, jak zostały rozdysponowane środki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here