Podział majątku po rozwodzie 2019

Choć wspólnie zgromadzony majątek można podzielić przed i w trakcie rozwodu, byłe małżeństwa najczęściej decydują się na podział majątku po rozwodzie. Jak w praktyce wygląda cały ten proces?

Prawnicy radzą, aby podziału majątku dokonywać jak najwcześniej, najlepiej już w trakcie trwania rozprawy rozwodowej. Wynika to z tego, że prawa do wspólnego majątku nie przedawniają się, czyli nawet kilka lat po ślubie były małżonek może otrzymać połowę dochodów zgromadzonych już po ustaniu małżeństwa.

Praktyka w Polsce jest jednak taka, że najczęściej byłe małżeństwa wnioskują o podział majątku już po tym, jak nastąpił rozwód. Wówczas postępowanie przeprowadzane jest oddzielnie. Z dzisiejszego poradnika poznacie najważniejsze informacje związane z podziałem majątku po rozwodzie.

Majątek wspólny i majątek osobisty. Który podlega podziałowi?

Zacznijmy od wyjaśnienia, co jest majątkiem wspólnym (podlegającym podziałowi), a co majątkiem osobistym (niepodlegającym). Każda para, o ile nie podpisała przed ślubem stosownej intercyzy, tworzy wspólnotę majątkową w momencie zawarcia małżeństwa. Oznacza to, że wszystkie rzeczy, nieruchomości oraz dochody nabyte w trakcie pożycia są wspólne i każdy z małżonków ma do nich takie same prawa majątkowe. Są to np. kupione w trakcie trwania małżeństwa mieszkania, domy, samochody, oszczędności zgromadzone w ramach różnego rodzaju funduszy, a także dochody z pracy, z działalności gospodarczej lub nawet z wynajmu mieszkania, które jest osobistym majątkiem jednego z małżonków (tu podziałowi podlegają TYLKO dochody z wynajmu).

Nie można za to podzielić po rozwodzie rzeczy, nieruchomości oraz praw majątkowych, które stanowią osobisty majątek jednego z byłych małżonków. Wliczają się do niego np. spadki, darowizny, dochody z  nagród za osobiste osiągnięcia, prawa autorskie i pokrewne, nieruchomości nabyte przed ślubem, rzeczy osobiste konieczne do normalnego funkcjonowania danej osoby (np. wózek inwalidzki) itd.

Wszczęcie postępowania o podział majątku po rozwodzie

Jeśli planujesz podział majątku po tym jak nastąpił rozwód, wiedz że istnieją dwa modele postępowania w tej kwestii. Pierwsza to rozwiązanie ugodowe. W tej sytuacji sprawy nie kieruje się do sądu, lecz byli małżonkowie dogadują się odnośnie tego, co się komu należy. Ugoda majątkowa jest znacznie szybsza i tańsza niż skierowanie sprawy do sądu. Można do niej dość za pośrednictwem prawników – nie musisz negocjować osobiście. Jeśli były małżonek nie kwapi się do ugody, możesz wysłać mu wezwanie do podziału majątku wspólnego.

Jeśli podział majątku na drodze ugody nie dojdzie do skutku, możesz złożyć stosowny wniosek w sądzie rejonowym. Wówczas to do Sadu należy podział majątku byłych małżonków. W tym celu potrzebne są dokładne wyceny poszczególnych przedmiotów roszczeń, a do tego niekiedy potrzebne są opinie biegłych.

To, która strona uzyska korzystniejsze warunki podziału zależy w dużej mierze od zgromadzonego materiału dowodowego. Warto więc solidnie przygotować się do rozprawy wraz z fachowym prawnikiem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here