Czym zajmuje się windykacja

W sytuacji, gdy mamy do odzyskania należności od danej osoby fizycznej czy prawnej, podejmowane są różnorodne kroki. Windykacja zajmuje się egzekwowaniem długów na drodze polubownej, sądowej, windykacyjnej lub karnej. W zależności od potrzeby zajmują się nią wyspecjalizowane w tym osoby.Windykacja ponadto funkcjonuje jako oddzielny dział w dużych firmach współpracujących z klientami takimi jak telekomunikacja, energetyka i inne. Windykacja polubowna opiera się na polubownych rozwiązaniach konfliktu miedzy stronami. Polega na wysyłaniu upomnień do zapłaty drogą pocztową, telefoniczną bądź też poprzez negocjację z pracownikiem. Jeśli nie przynosi to skutki, kolejnym krokiem jest wstąpienie na drogę sądową. Windykacja należności w ten sposób odbywa się poprzez założenie sprawy w sądzie i w ostateczności uzyskanie nakazu zapłaty. Koszty takiego przedsięwzięcia ponosi osoba zadłużona. Firma przeprowadzająca windykację zgłosić się może również do komornika aby ten, w odpowiednim postępowaniu wyegzekwować fundusze. Doprowadzić to może nawet do licytacji majątku dłużnika. Windykacja karna jest ostateczną formą odzyskiwania gotówki. Każdorazowo są to działania niekorzystne dla dłużnika gdyż firmy windykacyjne opłacane są na jego koszt.

onsearch.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here