Hitlerowskie plany podziału ziem polskich

Część ziem II Rzeczpospolitej miała być natychmiast wcielona do Rzeszy. Dyskusje toczyły się na temat obszaru przeznaczonego do pełnego wcielenia. 8 października 1939 roku Hitler wydał dekret o podziale i administracji polskich obszarów zachodnich. Na mocy tego dekretu powołano do życia dwa nowe okręgi administracyjne Rzeszy: Okręg Poznań i Okręg Pomorze Zachodnie. Granice prowincji nie były jeszcze określone. Cały czas toczyły się nieoficjalne rokowania na Zachodzie. Kiedy nadzieje na porozumienie z Anglią i Francją upadły, 12 października 1939 roku Hitler wydał kolejny dekret o zarządzie podbitych i okupowanych terenów polskich. W dekrecie stwierdzono, że: „ Tereny zajęte przez wojska niemieckie, o ile nie zostały wcielone do Rzeszy, podporządkowane będą Generalnemu Gubernatorowi zajętych terenów polskich”. Przywódcy Niemiec stanęli na stanowisku, ze państwo polskie nie istnieje. Część ziem włączyli do Rzeszy, a na pozostałych terenach ustanowili okupację.

complito.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here