Zbadanie struktury określonych typów materiałów jest niezbędne dla określenia poziomu ich wytrzymałości czy odporności na odkształcenia. Tylko na tej podstawie można określić, czy dany materiał nadaje się do wykonania konstrukcji/przedmiotu o określonej funkcji. Badanie materiałów realizowane jest przez wyspecjalizowane instytuty i laboratoria dysponujące zaawansowanym sprzętem technicznym, pozwalającym testować powierzone im materiały pod wieloma różnymi kątami.

Do przeprowadzenia badań materiałowych wykorzystuje się różnorodne techniki badań chemicznych, mechanicznych i fizycznych. Na ich podstawie można zbadać strukturę danego materiału oraz wynikające z tej struktury jego właściwości. Dzięki temu można prognozować możliwe zastosowania dla danego materiału lub kontrolować, czy dany materiał został wykonany w prawidłowy sposób. W tym sensie badanie materiałów (http://de-tech.pl) jest niezwykle ważnym elementem procesów produkcyjnych i konstrukcyjnych.

Co można badać?

Badaniom poddaje się wiele różnych klas materiałów. Najczęściej badane są metale, na przykład elementy dużych konstrukcji metalowych, także połączenia spawane, dla potwierdzenia wytrzymałości określonej konstrukcji. Bada się również materiały syntetyczne, różnego rodzaju polimery i kompozyty. Badaniom materiałowym poddawana jest ceramika, ciekłe kryształy, tzw. biomateriały i wiele innych substancji, których właściwości i struktura wciąż czekają na zbadanie. W praktyce badaniom chemicznym, fizycznym lub mechanicznym poddać można każdy rodzaj materiału, dla potwierdzenia lub zaprzeczenia posiadanym przez niego właściwościom.

Jak bada się materiały?

Istnieje wiele technik pozwalających na zweryfikowanie struktury materiału i jego właściwości. Do takich badań wykorzystuje się różnego rodzaju techniki badawcze. Najpopularniejsze z nich to techniki badań chemicznych, fizycznych i mechanicznych. W praktyce badania materiałów najczęściej dzieli się na dwa ich rodzaje, na badania o charakterze nieniszczącym, czyli tzw. badania wizualne oraz na badania niszczące, podczas których próbka badanego materiału ulega zniszczeniu. Oba rodzaje badań pozwalają mierzyć i kontrolować różne parametry techniczne danego materiału i się wzajemnie uzupełniają. Warto jednak pamiętać, że nie każdy materiał może być zbadany jedną z metod badań niszczących. Badanie materiałów, które stanowią całość większej konstrukcji, realizowane jest zatem najczęściej metodą badań wizualnych, nieniszczących. Dzięki temu bez uszkodzenia konstrukcji można ocenić, czy została ona wykonana w prawidłowy sposób i czy nadaje się do użytkowania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here