Astronom - zawód dla ludzi z pasją

Astronomia to dziedzina szalenie wymagająca, poruszająca się po zagadnieniach dotyczących pozaziemskich zjawisk i obiektów. Na jej całość składa się kilkanaście działów tj. astronomia matematyczna, astronomia gwiazdowa, pozagalaktyczna, nawigacyjna czy pozaatmosferyczna. Głównym jej zakresem badań jest szeroko pojęty Wszechświat.

Jak zostać astronomem

Astronom to szalenie specyficzny zawód, który jest połączeniem prac naukowych i praktycznych. W jego zakresie badań i pracy znajdują się ciała niebieskie, ich rozkład, budowa, a także ruchy w przestrzeni oraz ewolucja.

Skądinąd prestiżowy zawód wymaga specyficznych predyspozycji oraz potężnej pasji. Kandydat na astronautę musi wyróżniać się ścisłym i analitycznym umysłem, wysokimi zdolnościami matematycznymi i abstrakcyjną wyobraźnią. Konieczna jest także szeroka wiedza z zakresu matematyki i fizyki. Przyszły astronom musi być osobą rzetelną oraz perfekcyjną w swoich działaniach.

Gdzie studiować astronomię?

Astronomia wymaga ukończenia specjalistycznych studiów wyższych. Ten kierunek można studiować na uczelniach państwowych w trybie stacjonarnym bądź zaocznym. Można wybrać system I stopnia (licencjat), II stopnia (magisterium) bądź III stopnia ( doktorant).

Przy rekrutacji na studia bierze się pod uwagę oceny z biologii, chemię, fizyki, informatyki i matematyki. Kwalifikacja najczęściej jest uzupełniona o rozmowę z kandydatem.

Kierunki

Astronomia to szeroki dział nauki, stąd też kandydaci mogą studiować na jednym z poniższych kierunków :

– astronomia ogólna;
– astronomia z fizyką;
– astrofizyka komputerowa.

Wśród przedmiotów realizowanych w programie studiów znajdują się:

– astronomia ogólna i sferyczna;
– astronomia współczesna
– astrofizyka;
– mechanika nieba;
– astronomia galaktyczna i pozagalaktyczna z elementami kosmologii;
– astronomia Układu Słonecznego.

Przyszłość po studiach

Astronomowie znajdują zatrudnienie na uniwersytetach i w instytutach badawczych. Z powodzeniem mogą pracować w szkolnictwie, obserwatoriach i firmach doradczych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here