Medycyna nieustannie się rozwija. To właśnie dzięki często innowacyjnym metodom leczenia bez problemu możemy być zdrowi oraz cieszyć się pełnią życia. Cieszymy się, gdy jesteśmy zdrowi, uśmiechnięci i pełni energii. Warto jednak pamiętać, że ratowanie zdrowia przyczynia się do powstawania dużej ilości odpadów medycznych, które muszą być odpowiednio segregowane.

Odpady medyczne powstają zawsze wtedy, gdy udzielana jest pomoc medyczna. Do czynienia mamy z nimi również w trakcie wykonywania podstawowych i zaawansowanych badań medycznych lub w trakcie szkoleń i przeprowadzania doświadczeń. Odpadami medycznymi nazywamy według definicji odpady, które powstają w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych – ta szeroka definicja wymagała więc określenia szczegółowych zasad dotyczących postępowania z tego rodzaju odpadami, w tym określeniu sposobu ich segregowania, przechowywania, transportu i utylizowania.

Podstawą prawną jest tu rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5.11.2017r., które szczegółowo określa, jak postępować z efektem tego, co często ratuje nam życie. Wszystkie podmioty świadczące takie usługi, w tym szpitale czy przychodnie muszą się do zapisów rozporządzenia bezwzględnie stosować.

Dlaczego odpady medyczne są szkodliwe?

Nieodpowiednio segregowane, przechowywane i transportowane odpady medyczne stanowią bardzo duże zagrożenie dla zdrowia, życia, a także środowiska. W większości przypadków mogą mieć postać płynną lub taką, która sprawia, że odpady łatwo rozpuszczają się w wodzie. Kolejną kwestią jest obecność (np. w odpadach pooperacyjnych) drobnoustrojów, wirusów. Zużyte opatrunki, igły, narządy czy tkanki są potencjalnym zagrożeniem np. możliwością zakażenia wirusem HIV lub występowaniem chorób zakaźnych.

Dlaczego prawidłowe segregowanie odpadów medycznych jest ważne?

Prawidłowe segregowanie odpadów medycznych pozwala utrzymać porządek w placówce medycznej, gwarantuje komfort pracy oraz zapewnia bezpieczeństwo personelowi oraz pacjentom. Warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

– odpady medyczne o ostrych krawędziach muszą być przechowywane w specjalnych pojemnikach
  odpornych na przekłucia,
– pozostałe odpady medyczne mogą być przechowywane w workach wykonanych z polietylenowej
  folii,
– materiał, z którego wykonane są worki lub pojemniki musi być odporny na rozerwania, pękanie,
  działanie środków chemicznych, a także wilgoci,
– ważnym aspektem segregacji odpadów medycznych jest kolor worków.

Kolor worków ma zasadniczy wpływ na segregację odpadów medycznych. Kolorowe worki pozwalają na łatwą identyfikację odpadów, usprawniają również ich transport. Kolory takie, jak:

– czerwony: przechowuje się tu odpady takie, jak krew, organy, pieluchomajtki oraz odpady
  powodujące powstawanie chorób,
– żółty: przechowuje się tu chemikalia,
– niebieskie, czarne oraz inne kolory: umieszcza się w nich pozostałe opady, których nie można
  umieścić w workach czerwonych czy żółtych. Chodzi tu na przykład o narzędzia chirurgiczne.

Worki oraz pojemniki muszą być prawidłowo oznaczone. Nie można ich zapełniać do więcej niż 2/3 objętości. Nie mogą być również bez powodu otwierane. Ich odbiorem (po odpowiednim oznaczeniu, zakodowaniu, wpisaniu daty zamknięcia) zajmują się specjalistyczne firmy, jak EMKA S.A. z Żyrardowa.

Źródło: EMKA – Odpady zakaźne

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here